Spot per al Centro Dramático Nacional (temporada 2018-2019)
Creat per Javier Jaén
Realizat per Ferran Capo
Produït per Nanouk Films & Estudio Javier Jaén

GANG
AUREA DICTA by Miquel Barceló
Published on: 28 September 2018
Publicat per Marc Roca